Касова система "Kasys"

Описание

Касовата система "Kasys" е предназначена за работа в ресторант или магазин. Може да работи както самостоятелно така и да се интегрира със складово стопанство „РИС”, което е най-голямото и предимство. Основната идея на системата е да се оптимизира работата на сервитьора , касиера. Системата дава богат набор от различни видове справки, които могат да бъдат отпечатани или експортирани към други системи. Достъпът до данните е реализиран на различни нива със съответните права.

Основни характеристики:

 • Възможност за работа в различни режими : режим ресторант, режим магазин
 • Продажба на артикули
 • Отчети : дневни, периодични, както и отчети от фискалните устройства
 • Приключвания : дневни, периодични
 • Поддържани номенклатури : стокови групи, артикули, клиенти, валути, даннъчни ставки, щандове, отстъпки и надценки, оператори
 • Клиенти: клиентски карти, следене на обороти, отстъпки, кредити
 • Архивиране на данните

Използвани технически средства:

 • Комуникация с фискални устройства
 • Картови четци
 • Баркод четци
 • Клиентски дисплеи
 • Управление на отдалечени (кухненски) принтери
 • Чувствителни на допир терминали
 • Електронни везни
 • Етикиращи принтери
 • Мобилни терминали

Свържете се с нас