Описание

Мобилна складова система е предназначена за разносна търговия с възможности за контрол над наличните количества, извършваните консигнации, разплащанията с клиенти и заявки за доставка на стоки и материали.

Поддържани номенклатури:

 • Стокови групи
 • Стокови подгрупи
 • Стоки
 • Клиенти

Операции:

 • Продажба на стоки
 • Продажба на стоки на отложено плащане
 • Взимане на заявки
 • Погасяване на задължения по консигнации
 • Създаване на нови клиенти
 • Редактиране на данни за съществуващи клиенти
 • Дневен финансов отчет
 • Отдаличена синхронизация на данни с настолна система "ProTrade" посредством Wireless или GPRS връзка.

Справки:

 • Продажби за отчетен период
 • Продажби в брой за отчетен период
 • Продажби на консигнация за отчетен период
 • Вземания от консигнации за отчетен период
 • Налични количества на стоките към момента

Свържете се с нас