Складово стопанство "ProTrade"

Описание

Програмен продукт за аналитично отчитане на стоки и материали в търговски обекти с развита дистрибуторска мрежа. Предлага пълен контрол над извършваните продажби. Следи отложените плащания, погасяваните задължения и откриваните служебни сметки на клиенти.

Основни характеристики:

 • неограничен брой складове (обекти)
 • аналитично отчитане на стоките и материалите по средно-претеглени цени за всеки склад
 • доставки
 • продажби
 • консигнации
 • дистрибитори
 • вътрешен трансфер между обекти
 • управление на служебни сметки на консигнатори
 • оператори - права за достъп
 • справки - месечни и с натрупване
 • работа в мрежа
 • дневни, месечни и годишни приключвания
 • връзка със система за разносна търговия "MobileProTrade"

Системата ще ви осигури:

 • пълен оперативен контрол в обектите
 • мощни анализи - себестойност, надценки, рентабилност
 • пълен контрол над отложените плащания
 • надеждна работа - клиент / сървър организация

Свържете се с нас