Складово стопанство "РИС"

Описание

Програмен продукт за количествено и стойностно аналитично отчитане на стоки и материали в търговски обекти и обекти за обществено хранене.

Основни характеристики:

 • неограничен брой складове (обекти)
 • аналитично отчитане на стоките и материалите по средно-доставни цени за всеки склад
 • рецептурник
 • производство
 • ценообразуване - себестойност, последно доставни цени, валутно
 • продажби
 • инвентаризации - пълни и частични
 • оператори - права на достъп
 • връзка с POS система KASYS
 • връзка със система за самостоятелна предваритена заявка за хранене ADVANCE
 • справки - богат набор - месечни и с натрупване
 • работа в мрежа
 • връзка със счетоводни продукти
 • отпечатване на дневник за входящ контрол

Системата ще ви осигури:

 • пълен оперативен контрол в обектите
 • гъвкаво ценообразуване - конкурентни цени
 • мощни анализи - себестойност, надценки, рентабилност

Свържете се с нас