ПРОДУКТИ

Софтуер

Складово стопанство "РИС"

Програмен продукт за количествено и стойностно аналитично отчитане на стоки и материали в търговски обекти и обекти за обществено хранене.

Научи повече  

Софтуер

Касова система "Kasys"

Касовата система "Kasys" е предназначена за работа в ресторант или магазин. Може да работи както самостоятелно така и да се интегрира със складово стопанство „РИС”, което е най-голямото и предимство. Основната идея на системата е да се оптимизира работата на сервитьора , касиера. Системата дава богат набор от различни видове справки, които могат да бъдат отпечатани или експортирани към други системи. Достъпът до данните е реализиран на различни нива със съответните права.

Научи повече  

Мобилно Приложение

Мобилна касова система "MobileKasys"

"MobileKasys" се явява фунционално разширение на ресторантьорската компютърна система "Kasys". Разработена по съвременни технологии, тя притежава интуитивен потребителски интерфейс. MobileKasys е гъвкава система, която улеснява Вашата работа и повишава културата на обслужване.

Научи повече  

Софтуер

Система за самостоятелна предварителна заявка за хранене "ADVANCE"

"ADVANCE" е предназначена за работа в почивни станции и учрежденски столове. Работи съвместно със складово стопанство „РИС”. Основната идея на системата е да се оптимизира работата на кухнята, като се получава предварителна информация за поръчаните ястия и необходими продукти за приготвянето им. Системата дава богат набор от различни видове справки, които могат да бъдат отпечатани или експортирани към други системи.

Научи повече  

Софтуер

Складово стопанство "ProTrade"

Програмен продукт за аналитично отчитане на стоки и материали в търговски обекти с развита дистрибуторска мрежа. Предлага пълен контрол над извършваните продажби. Следи отложените плащания, погасяваните задължения и откриваните служебни сметки на клиенти.

Научи повече  

Мобилно Приложение

Система за разносна търговия "MobileProTrade"

Мобилна складова система е предназначена за разносна търговия с възможности за контрол над наличните количества, извършваните консигнации, разплащанията с клиенти и заявки за доставка на стоки и материали.

Научи повече